• banner

נקיעה בניצן, Mengjiaolan COATI אזור התעשייה מבצע תרגיל חירום באש

על מנת לשפר את המודעות לבטיחות האש ולחזק את יכולתם של עובדי התאגיד להגיב למקרי חירום, חברתנו מבצעת את השלב הראשון של הכשרת ידע בנושא הגנה מפני אש 2021 ופעילות סדרת תרגילי כיבוי אש ב -12 באפריל. העובדים והעובדים בקיאים בשימוש וביישום של ציוד כיבוי אש מסוגים שונים, וכדי לשפר את הארגון ואת יכולות הטיפול של החברה מתרחשת מול שריפה ראשונית.

תרגיל זה שיפר עוד יותר את יכולת העובדים להגיב במהירות למקרי חירום, טיפול חירום ופעולות מתואמות, וצבר ניסיון מעשי בהתמודדות עם אסונות כמו שריפות. כולם אמרו שבתרגיל הם העלו את המודעות שלהם לבטיחות אש, למדו ידע בחירום והניחו בסיס איתן לייצור בטוח בעתיד.


זמן פרסום: 20 באפריל 2021